fbpx Việt Nam và ADB | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Các khoản đầu tư của ADB vào Việt Nam sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, phát triển đô thị, tiếp cận giáo dục có chất lượng, an ninh y tế, tính bền vững môi trường và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI  DO DỊCH COVID-19 KÉO DÀI, SONG ADB LẠC QUAN VỀ  TRIỂN VỌNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

22 Th9 2021 | Thông cáo báo chí

KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI DO DỊCH COVID-19 KÉO DÀI, SONG ADB LẠC QUAN VỀ TRIỂN VỌNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng chậm hơn do sự bùng phát trở lại của dịch vi-rút cô-rô-na (COVID-19), đại dịch đã làm gián đoạn nguồn lao động, giảm sản lượng công nghiệp và gây đứt gãy chuỗi giá trị nông nghiệp...

 ADB KÝ KHOẢN VAY XANH ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ 144 MW Ở VIỆT NAM

27 Tháng 5 2021 | Thông cáo báo chí

ADB KÝ KHOẢN VAY XANH ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ 144 MW Ở VIỆT NAM

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết một khoản vay xanh trị giá 116 triệu USD với Công ty cổ phần Điện gió Liên Lập (Liên Lập), Công ty cổ phần Điện gió Phong Huy (Phong Huy) và Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên (Phong Nguyên)...

KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG VỮNG MẠNH NHỜ THÀNH CÔNG TRONG KIỂM SOÁT COVID–19

28 Th4 2021 | Thông cáo báo chí

KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG VỮNG MẠNH NHỜ THÀNH CÔNG TRONG KIỂM SOÁT COVID–19

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm nay bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 ở các quốc gia lân cận, và tăng lên 7,0% trong năm 2022, theo một báo cáo mới... 

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

26 Th4 2021 | Ấn phẩm

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

ADB đã hỗ trợ Việt Nam đạt được những thành tựu về giảm nghèo, và gần đây hơn đã giúp định hướng các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng bất bình đẳng thu nhập và chênh lệch kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dễ tổn thương khác.

Dự báo Kinh tế

Sự lây lan của COVID-19 và hệ quả là sự giảm tốc đột ngột của nền kinh tế toàn cầu sẽ làm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam giảm xuống mức 4,8% trong năm 2020. Nếu các rủi ro do COVID-19 gia tăng, kinh tế có thể suy giảm mạnh hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống mức 3,8% trong quý I năm 2020, so với mức 6,8% cùng kỳ năm 2019.


Tình trạng nghèo ở Việt Nam

Các chỉ số phát triển của Việt Nam, bao gồm cả các chỉ số kinh tế, môi trường và xã hội được sử dụng trên thế giới để theo dõi tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.


Kết quả Hoạt động Hỗ trợ của ADB giai đoạn

Kết quả hoạt động được tính dựa trên kết quả đầu ra và kết quả thực hiện từ các hoạt động hỗ trợ trong các báo cáo hoàn thành dự án và các báo cáo đánh giá hàng năm được phát hành trong năm.


Dự án đồng tài trợ

Các hoạt động đồng tài trợ giúp các đối tác tài trợ của ADB, các chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính đa phương và các tổ chức thương mại có thể tham gia vào việc tài trợ cho các dự án của ADB. Nguồn vốn bổ sung này được cung cấp dưới dạng các khoản vay chính thức và viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật, các khoản tài trợ ưu đãi khác và các khoản tài trợ thương mại chẳng hạn như các khoản vay loại B, các thỏa thuận chuyển đổi rủi ro, các khoản vay song song và đầu tư cổ phần, các khoản đồng tài trợ bảo lãnh và các khoản đồng tài trợ cho các giao dịch theo Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB.


Kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2000-2018

Các dự án của ADB tại Việt Nam

Kết quả Dự án

Kết quả Dự án và Trường hợp điển hình

Đưa y tế hiện đại đến với các cộng đồng người thiểu số ở Tây Nguyên, Việt Nam

Những can thiệp được ADB hỗ trợ ở Tây Nguyên Việt Nam đã cải thiện đáng kể điều kiện sống của người dân cũng như cơ hội tiếp cận hỗ trợ về y tế, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và truyền cảm hứng để Chính phủ theo đuổi chương trình bảo hiểm y tế cho toàn dân.

Kết quả Dự án và Trường hợp điển hình

Phát triển du lịch tạo điều kiện cho các cơ hội kinh doanh tại Tiểu vùng sông Mê-kông

ADB đã giúp các quốc gia từng bị chiến tranh tàn phá ở Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng, gồm Cam-pu-chia, CHDCND Lào và Việt Nam, trở thành một điểm đến đầy tiềm năng của khách du lịch.

Tin tức

17 Th12 2021 | News Release

QUỸ HỖ TRỢ MỚI CỦA ADB GIÚP ĐÔNG NAM Á PHỤC HỒI DU LỊCH VÀ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ BỀN VỮNG, BAO TRÙM

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã thành lập một quỹ hỗ trợ kỹ thuật trị giá 1,7 triệu USD nhằm tăng tốc quá trình phục hồi du lịch của Đông Nam Á sau đại dịch do vi-rút corona (COVID-19), thúc đẩy phát triển đồng đều, bền vững trong...

16 Th12 2021 | News Release

THANH NIÊN VÀ PHỤ NỮ NẰM TRONG NHÓM DỄ TỔN THƯƠNG NHẤT TRƯỚC TÌNH TRẠNG MẤT VIỆC LÀM Ở ĐÔNG NAM Á TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 – ADB

Thanh niên và phụ nữ ở Đông Nam Á phải chịu gánh nặng từ tình trạng mất việc làm trong thời kỳ đại dịch do vi-rút corona (COVID-19), theo nhận định trong báo cáo được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày hôm nay.

22 Th9 2021 | News from Country Offices

KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI DO DỊCH COVID-19 KÉO DÀI, SONG ADB LẠC QUAN VỀ TRIỂN VỌNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng chậm hơn do sự bùng phát trở lại của dịch vi-rút cô-rô-na (COVID-19), đại dịch đã làm gián đoạn nguồn lao động, giảm sản lượng công nghiệp và gây đứt gãy chuỗi giá trị nông nghiệp...

26 Th8 2021 | News from Country Offices

KHOẢN TÀI TRỢ 60 TRIỆU USD CỦA ADB ĐỂ CẢI THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa phê duyệt khoản vay trị giá 58 triệu USD để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cơ sở hạ tầng giao thông và cấp nước ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam là Bình Định...

Địa chỉ

Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Tầng 3, Tòa nhà Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Giờ làm việc: 8:30 sáng đến 5:00 chiều (từ thứ hai đến thứ sáu)